Cây đại phú gia trổ ba bông, mùi hương rất nồng giống như mùi sâm. Bông của cây đại phú gia màu trằng được bao bọc bởi ống giống như chiếc lá non mới.  

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

altalt

Chương trình khuyến mãi

Tin tức nha khoa

Kiến thức nha khoa