Hệ thống Nha khoa Tân Hoàn Mỹ cam kết thời gian bảo hành các sản phẩm như sau

 Nội dung bảo hành

Thời gian bảo hành 

1- Trám răng, trám kẻ răng

1 năm

2- Răng sứ Mỹ

8 năm

3- Răng sứ Titan

10 năm

4- Răng sứ Cercon

10 năm

5- Răng sứ Quý kim

12 năm


Điều kiện bảo hành:

1. Tuân thủ đúng như kế hoạch chuyên môn và hướng dẫn của bác sỹ.
2. Kiểm tra và khám định kỳ mỗi 06 tháng (Hoàn toàn miễn phí) tại hệ thống Nha Khoa Tân Hoàn Mỹ.
Quy định chung:

Nha khoa
Tân Hoàn Mỹ xin không bảo hành đối với các trường do va chấn mạnh.