Nhân vật có ảnh hưởng nhiều nhất trong chỉnh nha là Edward H.Angle (1855 – 1930). Ông được xem như là "cha đẻ của ngành chỉnh nha". Ông là người đã phát triển lĩnh vực chỉnh nha của nha khoa thành một chuyên ngành, tách biệt hẳn với những thực hành tổng quát và ủng hộ nó như là một ngành khoa học chuyên biệt được thừa nhận.

 

Ông lấy bằng nha sĩ năm 1878. Angle quyết định ông có thể làm việc hiệu quả hơn với một nhóm nhỏ bằng cách chọn nhóm ở văn phòng Saint Louis.

Năm 1908, ông đã bỏ hành nghề của mình ở Saint Louis và di chuyển, đầu tiên là đến New York, sau đó là New Lon don, và cuối cùng là Pasadena, Calif. (1916)

Ông sáng lập được trường sau ĐH đầu tiên về chỉnh nha (1900) (Angle School of Orthodontia).

Ông cũng là người sáng lập của Tạp chí Chỉnh nha Hoa Kỳ đầu tiên, The American Orthodontist, năm 1907.

Sự phân chia theo Angle, xuất bản trong Dental Cosmos (1899), đến nay vẫn còn là phân loại sai khớp cắn được chấp nhận rộng rãi nhất.

Phiên bản thứ bảy và phiên bản cuối của quyển sách, Treatment of Malocclusion of the Teeth (Điều trị sai khớp cắn của răng) (1907), đã trở thành khuôn mẫu cho ngành chỉnh nha. Angle đã giữ 37 tác quyền; những khí cụ đáng ghi nhớ nhất của ông là cung E (1900), ống và dây (1910), cung ruy băng (1916), và khí cụ edgewise (1925). Khí cụ edgewise, với những điều chỉnh, trở thành khí cụ thường dùng nhất trong chỉnh nha.

 

Angle đã tổ chức hội Chỉnh nha đầu tiên (1900), (bây giờ là Hiệp hội chỉnh nha Hoa Kỳ), và trở thành chủ tịch đầu tiên.
Vào năm 1908, Angle kết hôn với người thư ký lâu năm của mình, Anna Hopkins (1872 – 1957), người đã có bằng nha sĩ ở trường ĐH Iowa và theo học chỉnh nha tại trường của ông. Anna Hopkins đã trở thành thư ký của Hiệp hội chỉnh nha Hoa Kỳ, đồng sáng lập biên tập của Angle Orthodontist, nằm trong ban chấp hành danh dự của hội Angle.

Ông là một thầy giáo có ảnh hưởng nhiều, và lý tưởng của ông đã khơi nguồn cảm hứng cho hai thế hệ môn đệ của ông trở thành những nhà lâm sàng, giảng viên, và nhà quản lý chuyên khoa hàng đầu. Khi ông mất đi, những môn đệ đã lập ra Hội chỉnh nha Edward H. Angle.